Разрешение на трудоустройство в Украине

Дозвіл на працевлаштування іноземця — документ що надає роботодавцю право тимчасово використовувати працю іноземця на конкретному робочому місці або певній посаді.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 №2028 передбачає, що дозвіл на працевлаштування оформляється іноземному громадянинові або особі без громадянства, які мають намір займатися в Україні трудовою діяльністю, за умови, що в країні (регіоні) відсутні працівники,які можуть виконувати цей вид роботи, або є достатні обґрунтування доцільності використання праці іноземних фахівців, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такий дозвіл видається Державним центром зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України, або, за його дорученням, обласними центрами зайнятості.

Дозвіл як правило, видається на 1 рік. Трудова діяльність працівника оформлюється трудовим договором (контрактом), який вручається працівнику до виїзду на роботу. Також в трудовому договорі повинні міститися всі основні реквізити роботодавця і працівника, професійні вимоги до працівника, відомості про зміст роботи, умови праці та її оплату, тривалість робочого дня і відпочинку, умови мешкання, а також термін дії трудового договору, умови його розірвання, порядок відшкодування транспортних витрат.

Рішення щодо видачі дозволу на працевлаштування приймає спеціальна комісія.       Основною проблемою при отриманні даного дозволу є упереджене ставлення комісії щодо необхідності  використання праці іноземного громадянина. Така думка сформувалася на основі принципу пріоритету використання праці українських громадян, оскільки боротьба з безробіттям одне з пріоритетних напрямків роботи держави.

Комісія оцінює також кваліфікацію іноземного працівника та досвід роботи на основі поданих документів – що має відповідати обґрунтованій необхідності.

Маючи величезний досвід роботи у сфері отримання дозволів на працевлаштування іноземців в Україні, ми, гарантовано, в максимально короткі терміни, допоможемо Вам отримати дозвіл на працевлаштування. Весь комплекс процедур оформлення ми зробимо швидко і без додаткових витрат. Звертаючись до нас, ви значно заощадите свій час і гроші, оскільки самостійне оформлення документів пов’язане з додатковими витратами. До наших послуг входить:

  • допомога в оформленні перекладу документів про освіту;
  • підготовка обґрунтування про необхідність використання праці іноземного громадянина;
  • підготовка заяви про надання дозволу на працевлаштування;
  • підготовка проекту трудового контракту з іноземним громадянином;
  • оформлення необхідного пакету документів та подача його до Державного центру зайнятості;
  • представлення інтересів клієнта при розгляді питання на комісії;
  • отримання нового дозволу на працевлаштування чи подовження старого.

Всі документи, що видані іноземними інстанціями, мають бути легалізовані чи апостилізовані та перекладені на українську мову.